COME FLY WITH US

Huisreglement

HUIS REGLEMENT

Voor de veiligheid van iedereen die op ingerichte activiteiten aanwezig is, zijn er regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in België. Lees ze zorgvuldig voor je naar onze activiteiten komt, want door aanwezig te zijn op ingerichte activiteiten ga je automatisch akkoord met deze reglementering.

TOEGANGSCONTROLE

Er is een mogelijkheid tot toegangscontroles, voor de veiligheid van bezoekers en artiesten. Bij deze controles wordt er gefouilleerd en tassen worden gecontroleerd. De volgende zaken zijn niet toegelaten en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of veilig opgeborgen worden buiten de ingerichte activiteit:

  • drink- en etenswaren niet aangeboden op de ingerichte activiteit
  • glaswerk, blik en plastic flessen
  • vuurwerk
  • wapens of andere gevaarlijke voorwerpen
  • professionele geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (beeld- en geluidsrecht is van toepassing)

Het oordeel van de beveiligingspersoneel is bindend. Wie de ingerichte activiteit betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Wie niet wil meewerken aan deze controles wordt de toegang tot het terrein ontzegd. BTFly VZW gaat in geen geval, bij wet, verboden artikelen in bewaring nemen om achteraf terug te geven. Wij vragen volledige medewerking bij controles om alles vlot te laten verlopen.

ALCOHOL EN DRUGS

Verkoop en/of nuttigen van alcoholische dranken wordt nageleefd volgens de Belgische wetgeving. Dit houdt in dat de verkoop van alcoholische dranken aan -16 en sterke dranken aan -18 wordt nageleefd, evenals het nuttigen ervan. Men kan ten allen tijden worden gevraagd om legitimatie te tonen indien er twijfel bestaat.

Het bij hebben of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Tassen en kleding kunnen door politie of veiligheidsmedewerkers worden gecontroleerd.

RISICO

Het deelnemen aan ingerichte activiteiten en bijwonen zijn geheel op eigen risico. De organisatie BTFly VZW is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

LOST & FOUND

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens de activiteiten verzameld aan bij de inkom. Na afloop van het festival kan men mailen naar btfly.vzw@gmail.com om gevonden voorwerpen te claimen, dit na een goede beschrijving.